Điều khoản và Điều kiện của https://alimebus.com/

Dưới đây là Điều khoản và Điều kiện sử dụng https://alimebus.com/. Xin vui lòng đọc những điều này một cách cẩn thận. Nếu bạn cần liên hệ với chúng tôi về bất kỳ khía cạnh nào trong các điều khoản sử dụng trang web của chúng tôi sau đây, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email sau – alimebusvn@gmail.com.

Bằng cách truy cập nội dung của https://alimebus.com/ (sau đây gọi là trang web), bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu ở đây và cũng chấp nhận Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào, bạn không nên tiếp tục sử dụng Trang web và rời đi ngay lập tức.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng trang web cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào và bạn sẽ tôn trọng tất cả các luật và quy định hiện hành.

Bạn đồng ý không sử dụng trang web theo cách có thể làm giảm hiệu suất, làm hỏng hoặc thao túng nội dung hoặc thông tin có sẵn trên trang web hoặc làm giảm chức năng tổng thể của trang web.

Bạn đồng ý không xâm phạm tính bảo mật của trang web hoặc cố gắng truy cập vào các khu vực được bảo mật của trang web hoặc cố gắng truy cập bất kỳ thông tin nhạy cảm nào mà bạn có thể tin rằng tồn tại trên trang web hoặc máy chủ nơi nó được lưu trữ.

Bạn đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với mọi khiếu nại, chi phí, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, chi phí bao gồm cả phí pháp lý mà chúng tôi phải chịu phát sinh từ việc vi phạm các điều khoản và điều kiện trong thỏa thuận này và bạn sẽ đồng ý nếu tiếp tục sử dụng trang web.

Nghiêm cấm việc sao chép, phân phối dưới mọi hình thức dù trực tuyến hay ngoại tuyến. Tác phẩm trên trang web và hình ảnh, logo, văn bản và các thông tin khác là tài sản của https://alimebus.com/ (trừ khi có quy định khác).

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin hoàn toàn chính xác trên trang web của mình và cố gắng cập nhật thông tin đó nhiều nhất có thể, nhưng trong một số trường hợp, một số thông tin bạn tìm thấy trên trang web có thể hơi lỗi thời.

https://alimebus.com/ có quyền thực hiện bất kỳ sửa đổi hoặc chỉnh sửa nào đối với thông tin bạn tìm thấy trên trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Thay đổi Điều khoản và Điều kiện sử dụng

Chúng tôi có quyền thực hiện các thay đổi và sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện sử dụng nêu trên.

Chỉnh sửa lần cuối: 05-07-2024